۱۳۹۱/۰۸/۱۴

بنای طاق نصرت عراق با کلاهخود 5 هزار نفر از شهدای جنگ ایران و عراق

ننگ و نفرین بر جمهوری اسلامی که هنوز بنای طاق نصرت صدام جنایتکار در عراق پابر جاست که این بنا با کلاهخود 5 هزار نفر از شهدای جنگ ایران و عراق ساخته شده است و مردم را دسته دسته به عراق میفرستد و برای کربلا و کاظمین پول جمع میکند. 

آیا خون شهدای جنگ ما ارزش این را ندارد که دولت جمهوری اسلامی از  دولت عراق بخواهد این بنا را تخریب کند ؟ جالب تر اینکه کسانی که از بغداد عبور میکنند مجبور هستند از زیر این طاق عبور داده شوند. طاقی که با دو شمشیر ساخته شده و به شمشیر های نبرد قادسیه معروف هستند. 


واقعا اگر هر نظام ملی و میهنی دیگری سر کار بود آیا حاضر بود با  دولت عراق رابطه براقرار کند چه برسد به اینکه از دهان ملت مظلوم ایران و گرسنگان و دردمندان ایران بزند و به آباد کردن عراق بپردازد  و مقبره و گنبد بسازد ؟ 

اما این مهم برای ما اثبات شده است که این یک نظام تازی -عربی است که بر کشور ما حکومت میکنند. این عبا و عمامه ها که میبینید همه نشان اقوام عرب هستند که هنوز راهشان را این اخوندهای پست فطرت ادامه میدهند و برایشان مهم خار و خفیف کردن ملت ایران است 
واقعا روح شاهنشاه آریامهر شاد که در سال 1327 فقط برای کشته شدن یک ایرانی در عربستان حکومت عربستان را به مسلخ کشید و 4 سال تمام رابطه را با عربستان قطع کرد و نگذاشت حتی یک نفر به حج برود که سعودی ها با عذر خواهی خواستار ایجاد رابطه با ایران شدند .

در پایان شرم بر کسانی باد که این مساله را بدانند و باز هم به عراق سفر کنند و پولهای خود را به این دشمنان ایران و ایرانی بدهند به حصوص خانواده شهدای جنگ و جانبازان . 


این هم تصویر پیامک های ایرانسل برای جمع کردن پول برای تازیان  : Press Release about Kamran Ghaderi

" Kamran Ghaderi's epic 9000 kilometers journey back to his beloved homeland " Iran" has captured the imagination of mil...